DANIŞMA KURULU ÜYELERİMİZİN YAZILARI

Düşünen adam silüeti

Dil-Düşünce ve Varlık İlişkisi

Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan

Dil, bir düşünme biçiminin dışa vurulduğu, o düşünme biçiminin somutlaştırıldığı, başka özneler için bir düşünme konusu haline getirildiği kültürel kalıptır. Bu bakımdan dil, bir düşünceyi ses ve yazıyla ifade eden bir form olduğu gibi, aynı zamanda mimikler, jestler, bazı davranış şekilleri de, bir[...]

Dil ve anlam

Dil ve Dil-Anlam İlişkisi

Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan

Dilin insan hayatı için önemini bilmeyen yoktur. Sahip olduğumuz en değerli varlık olan dilin olmadığını düşünelim: Tarihsel bir varlık olarak insan ve insana bağlı hiçbir fenomen ya da insan için herhangi bir varlık şartı da olmayacaktı. İnsanla karşılaştığımız her yerde karşımıza çıkan insana ait[...]

Göğe açılmış eller

Din ve Dogmatizm

Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan

Din ile dogmatizm arasında nasıl bir ilişki olduğu, dinin dogmatik olup olmadığı dogma, dogmatizm, dogmatik, dogmatik tutum gibi kavramların anlaşılmasına ve dinin tanımının doğru bir şekilde yapılmasına bağlıdır. Çoğu zaman din için dogmatik bir sistem, bir dine mensup olan için de dogmatik[...]

Yasak Meyve

Ütopik Suçlar

Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan

İnsan türü, yasak meyveye el uzattığı andan itibaren günahkâr ve suçlu damgasını yemiştir. Cennetten kovulan insan, bu suçun baskısı altında, bütün insanlığın suçlu bir masum olarak doğmasının da nedeni olmuştur. Bu olay, insanın nasıl bir varlık olduğunun; aldanmaya, yanlış yapmaya ve kötü olanla[...]

Kalabalıkta yalnız bir kadın

Kendimi Bilişim ve Varoluşum İçin Başkası Ne İfade Eder?

Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan

Prof. Dr. Necati ÖNER Hocamız adına düzenlenen “Birlikte Yaşamak” konulu böyle bir toplantı düzenlenmiş olması ve şahsımın da bu toplantıya davet edilmesinden dolayı son derece mutlu olduğumu belirtmek isterim. Bu toplantının düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesine katkıda bulunanlara teşekkür[...]

Varoluş

Varoluş ve Ahlak

Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan

“Geniş ölçüde bir çelişme, insanlığı kendine karşı ayaklandırır. Bu ayaklanmada ben bütün ahlâkımızın var oluş nedenini görüyorum. Bu zıtlığı her birimizde görünür şekilde yaratan, insandaki sosyal hayvanla bencil hayvan arasındaki ikiliktir… Bu çelişmeden sevinçleri ve vicdan azaplarıyla bizim[...]

Yıldızlı gökyüzü ve ağaç

Bilim Hayatı Anlar mı?

Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan

18. Yüzyılın ortalarından itibaren başlayan ve 1900’lü yıllara bütünüyle egemen olan anlayış, doğa bilimlerinin otoritesinden de kaynaklanan bilim kavramının adeta kutsanması ve çok yaygın bir biçimde onay görmesidir. Bu anlayışta bilim, doğa bilimine eşdeğer görülmüş ve doğal gerçeklik alanı ile[...]

BİZİ TAKİP EDİN

Tovak Uyak Facebook
Tovak Uyak Twitter
Tovak Uyak Google Plus

HABERDAR OLUN

E-posta listemize kayıt olarak güncellemelerimizden ve etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz.

BİZİ TAKİP EDİN!