SEMİNER ÖZETLERİ

İnsanın Kendine Tutsaklığı

İnsanın Kendine Tutsaklığı

Tovak Uyak

İnsan, kendisini hayatın bir öznesi olarak konumlandırırken, içinde yaşadığı tabiat, toplum ve tarih bunda etkili olur.Bunlar bir bakış açısı ve yaşam pratiği oluşturmasını sağlarken, insanın zindanı da olabilir.Yine insanın kendi tabiatı onun hem yoldaşı hem zindanı olabilir. Tabiat, tarih ve[...]

Uygarlık Ahlakı ve İnanç Araştırmaları Enstitüsü - TOVAK

Weber yen ideal tipler: Feodalizm, kapitalizm, sosyalizm

Tovak Uyak

Konuşmanın amacı, günümüzde sıkça kullanılan bu üç sosyoljik tahlil kavramını genel yapılarıyla (üretim biçimleri, toplumsal örgütlenme ve ilişkiler, siyasi, hukuki, iktisadi, entelektüel ve tarihe bakış) tartışmaktır. Mevzu bahis kavramlar, 19. yüzyıldan itibaren filizlenmeye başlayan (Saint Simon[...]

Uygarlık Ahlakı ve İnanç Araştırmaları Enstitüsü - TOVAK

Yahudi Mistisizmi: Kabala

Tovak Uyak

Metin eleştirisinde bir aşırı yorum paradigması Bu konuşma, 26 Şubat 2014 Perşembe günü işlenen Peşat ve Deraşkonusun devamı niteliğindedir. Yahudiler, tarihleri boyunca başlarına gelen felaketleri anlamlandırmak (örneğin MÖ. 586 Babil sürgünü ve Süleyman Tapınağının yıkılması, M.S. 70 tapınağın[...]

Uygarlık Ahlakı ve İnanç Araştırmaları Enstitüsü - TOVAK

Semâvî gelenekte inziva: Manastır

Tovak Uyak

Semâvî gelenekten çıkan Hristiyanlık dünyası içinde, II. yüzyıldan itibaren Mısır'da şekillenmeye başlayan ve 5.-6. yüzyıldan sonra Suriye üzerinden Avrupa'ya geçerek manastır örgütlenmesi şekline dönüşen olgunun mensupları (yani ruhban), güdelik bir çalışma rutini içinde ve klasik metinleri elle[...]

Uygarlık Ahlakı ve İnanç Araştırmaları Enstitüsü - TOVAK

İsmailiyye ve Haşhaşîler

Tovak Uyak

İslam'ın Bâtınî yorumu ve heterodoks bir cemaat Kimler ümmete dahildir?Kime Müslüman denir? 2005 yılının Temmuz ayında Ürdün'de düzenlenen ve elli ülkeden iki yüzün üzerinde ulemanın katıldığı Amman Konferansı bu iki sorunun cevabını aramıştır. Aşağıdaki tanım üzerinde fikir birliğine varan ulema[...]

Uygarlık Ahlakı ve İnanç Araştırmaları Enstitüsü - TOVAK

Peşat ve Deraş

Tovak Uyak

Yahudi rabbilerinin zâhirî ve bâtınî te'villeri Özü itibarıyla bu oturum, iki hafta sonra ele alınacak olan Şii-İsmâilî Haşhâşiler konusuna bir giriştir. Zira, temelinde Şii dogması, Kur'an'ın sıradan insanlar tarafından anlaşılamaycak gizli (bâtınî) bir öğretisi olduğunu, bu sırra ise ancak onun[...]

Uygarlık Ahlakı ve İnanç Araştırmaları Enstitüsü - TOVAK

İslam ve Devlet II

Tovak Uyak

İslâm'ın siyasi çerçevesinde iki egemenlik kavramı: Hilâfet ve Hadîmü'l-Haremeyn Richard Bulliet'in ortaya attığı Müslüman Güney (Muslim South) kavramına göre; Mekke Medine şehirlerinin güneyinde kalan tüm Müslüman coğrafya bu şekilde tanımlanmaktadır. Buna binaen, mevzu bahis coğrafyaya İslâm[...]

Uygarlık Ahlakı ve İnanç Araştırmaları Enstitüsü - TOVAK

İslam ve Devlet

Tovak Uyak

Tarih ve siyaset çerçevesinden İslam kültüründe devlet olgusunun tezahürü Kuruluşdevresinden itibaren, bizzat Hz. Muhammed, Arabistan coğrafyasının periferisinde yer alan Bizans ve Sâsâni siyasi oluşumlarını örnek alarak, İslâmî toplumsal örgütlenmeyi bir devlet düzeni şeklinde oluşturmaya[...]

Uygarlık Ahlakı ve İnanç Araştırmaları Enstitüsü - TOVAK

Yabancılaşma

Tovak Uyak

Kapitalist-Modern toplumlarda yabancılaşma ve özne-nesne ilişkisi Katılımcılar için somut bir örnek teşkil etmesi bakımından konuşmaya yönetmen Ridley Scott'ın Alien (Yabancı)filminde kullandığı ve H.R. Giger'ın bir tasarımı olan xenomorph(yabancı şekilli) figürü ve bu figürün, özellikle bilinç[...]

Uygarlık Ahlakı ve İnanç Araştırmaları Enstitüsü - TOVAK

Adab

Tovak Uyak

Klasik devir İslam tarihinden bir yüksek kültür örneği Oturumun başlangıcında, Farsça kökenli adabteriminin dilimize nasıl çevrilebileceği üzerinde durulmuş, mevzu bahis terimin kullanımı üzerine Celâleddîn Suyûtî'nin Halifeler Tarihi(1505) adlı eserinden örnekler sunulmuştur. Son tahlilde,[...]

BİZİ TAKİP EDİN

Tovak Uyak Facebook
Tovak Uyak Twitter
Tovak Uyak Google Plus

HABERDAR OLUN

E-posta listemize kayıt olarak güncellemelerimizden ve etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz.

BİZİ TAKİP EDİN!